Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS) e. V.

GFPS e. V. > Programm > Termine > 2013 > Sommer Forum 2013 – Kulturnomaden

Sommer Forum 2013 – Kulturnomaden
in Brod nad Tichou + Pilsen (CZ), 02. – 07.07.2013

[Photo] SommerForum 2013 – Kulturnomaden
SommerForum 2013 – Kulturnomaden.
  • Vom 2. bis 7. Juli findet in Brod nad Tichou im Böhmerwald und in Pilsen das Seminar „Kulturnomaden“ statt, das kreative Antworten (oder neue Fragen) suchen möchte auf die Frage, ob wir Kulturnomaden sind, ob das etwas Gutes ist – und wie jeder einzelne für sich und in der Gemeinschaft Gewinn ziehen kann aus der europäischen Internationalität, in der wir leben.

  • Das Seminar, das sich insbesondere an Studierende aus Deutschland, Polen, Belarus und Tschechien richtet, ist zugleich das Semesterabschlusstreffen der GFPS-Stipendiaten dieses Sommers. Die Vereine der „Gemeinschaft für Studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa“ widmen sich seit nunmehr fast 30 Jahren der Organisation von Semesterstipendien und mannigfaltigen Kulturveranstaltungen zwischen den drei angesprochenen Ländern, seit einigen Jahren auch mit Belarus.

  • Die Studienprojekte, die die Stipendiaten der GFPS im Auslandssemester erarbeitet haben, sollen für die Workshops wichtige Stichworte geben, darüber hinaus ergeben sich jedoch neue Arbeitsgruppen, die in fünf verschiedenen Genres zu vielfältigen Ergebnissen kommen werden: In den Bereichen Film, Theater, Hörspiel, Text und Bildende Kunst werden die Teilnehmer des Seminars „Kulturnomaden“ unter Anleitung von jungen Experten Statements erarbeiten, die am Samstag, 6. Juli, feierlich in der Pilsner „Moving Station“ im Südbahnhof präsentiert werden. Wir von der GFPS-CZ würden bitten, sich diesen Termin schon einmal vorzumerken – herzliche Einladung!

http://kulturnomadi.blogspot.de/

Für die GFPS-CZ, Martin Mutschler.


  • Od 2. do 7. července se v Brodu nad Tichou v Českém lese a v Plzni pořádá seminář “Kulturnomádi“, který bude hledat kreativní odpovědi (nebo nové otázky) na otázku, zda jsme Kulturnomádi, zda jsou Kulturnomádi něco dobrého – a jak každý jednotlivě může pro sebe i pro společnost získat zisk z evropské mezinárodnosti ve které žijeme.

  • Seminář, který je orientován převážně na studenty z Německa, Polska, Běloruska a České republiky, je současně také setkáním zakončující letní semestrální pobyt stipendistů neziskové organizace GFPS. Spolek „Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě“ se zabývá již skoro 30 let organizací semestrálních stipendií a rozmanitých kulturních akcí mezi třemi zmíněnými zeměmi a už několik let také s Běloruskem.

  • Ze studijních projektů, které stipendisté vypracovali během svých studijních pobytů v zahraničí, by měly být odvozeny výchozí pojmy pro jejich práci v rámci jednotlivých workshopů. Na základě toho vzniknou nové pracovní skupiny, které v rámci pěti žánrům dospějí k rozmanitým výsledkům: v oblasti filmu, divadla, rozhlasové hry, text a výtvarného umění budou účastnici semináře "Kulturmonadi" pod vedením zkušených mladých expertu rozvádět svoje předem daná témata. Výsledky jednotlivých workshopu budou následně 6. července slavnostně prezentovány v plzeňské "Moving Station", v opuštěné budově Jižního nádraží. My, z GFPS-CZ, bychom Vás rádi požádali, abyste si na tento termín jedenkrát poznamenali naše srdečné pozvání.

http://kulturnomadi.blogspot.de/

Za GFPS-CZ, Martin Mutschler

Martin Mutschler

Dieser Termin in Deinem Terminkalender: ICS | ICS Abo | Was ist ICS?

Alle Termine dieser Reihe in Deinem Terminkalender: ICS | ICS Abo | Was ist ICS?

Aus den vergangenen Jahren …

22. – 24.02.2019 GFPS Semesterabschluss in Słubfurt in Słubfurt
29.06. – 02.07.2018 GFPS-Forum 2018 in Heidelberg
08. – 11.02.2018 GFPS-Forum „Ein Herz Europas zu allen Zeiten“ in Prag
20. – 22.10.2017 Mini-Städtetage in Magdeburg

Zurück zum Terminkalender