Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS) e. V.

GFPS e. V. > Programm > Termine > 2008 > tandemować się na polskim-niemieckim kursie językowym

tandemować się na polskim-niemieckim kursie językowym
in Domaniewice (Jura Krakowsko-Częstochowska) i Oberau (Saksonia), 03. – 31.08.2008

Wraz z naszą organizacją partnerską GFPS e.V. organizujemy już po raz czternasty kurs językowy, w którym weźmie udział 18 Polaków i 18 Niemców. Będą oni uczyć się przez cztery tygodnie języka niemieckiego i polskiego, każdego dnia będą odbywać się profesjonalne zajęcia językowe oraz spotkania tandemowe w polsko-niemieckich grupach dwuosobowych.

Zrobiłeś kiedyś coś dla swojej klasy/grupy?
A może działasz w kółku parafialnym?
Współpracujesz z kimś jako wolontariusz?
Interesują cię Niemcy, ich kultura i język?
Chcesz się włączyć w aktywne budowanie relacji polsko-niemieckich?
Dzięki tandemowi poznasz możliwości jakie daje GFPS...
Kto wie jak twoje życie będzie wyglądać za 2-3 lata :):)

Tandem <rz., r.m. –u, -y> 1. rower dla dwóch osób. 2. metoda nauki języka, w ramach której dwie osoby o różnych językach ojczystych rozmawiają najpierw w jednym, a następnie w drugim języku. Bardzo efektywna!

Wspólnie spędzony czas będzie w pełni wykorzystany na aktywną i przyjemną naukę, aby Twój niemiecki wyraźnie się poprawił!!!
Kurs ten jest nie tylko okazją do nauki, ale też szansą poznania niemieckiej kultury, przełamania polsko- niemieckich stereotypów oraz poznania wspaniałych młodych ludzi.

Kurs przeznaczony jest dla studentów młodszych lat studiów (I, II, III rok), posiadających podstawową znajomość języka niemieckiego i pragnących ją pogłębić.

Koszt kursu wynosi 690 zł (+100 zł kaucji zwrotnej).
Cena zawiera:

 • 100 godzin zajęć prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli
 • materiały do nauki
 • nocleg i wyżywienie
 • przejazd autokarem z Polski do Niemiec
 • wycieczki do Wrocławia, Krakowa i okolic, Drezna, Miśni (Meissen), Lipska (Leipzig)
 • szerokopojęty program kulturalny i czas wolny
 • ubezpieczenie grupowe

Tandemowy kurs językowy może zostać przez nas oferowany w tak niskiej cenie dzięki finansowej pomocy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W związku z tym kurs jest dla wszystkich częściowym stypendium.

Co zrobić, żeby wziąć udział w tandemowym kursie językowym GFPS?

 • Wypełnić w dwóch egzemplarzach [wniosek],
 • Napisać list motywacyjny w języku niemieckim,
 • Załączyć kopię (ksero) świadectwa nauki lub znajomości języka (np. świadectwo maturalne, certyfikat z kursu lub lektoratu);
 • Załączyć 2 koperty z naklejonym znaczkiem priorytetowym (jedna zaadresowana zwrotnie i jedna niezaadresowana);
 • Dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. nr 133 poz.883);
 • Wysłać wszystkie dokumenty (zebrane w teczce lub koszulce) do Krakowa na podany adres z dopiskiem "kurs tandemowy".

GFPS-Polska
Komisja Kwalifikacyjna
ul.Krowoderska 8
31-142 Kraków

Zakończenie rekrutacji: z uwagi na spore zainteresowanie naszym kursem tandemowym przedłużamy termin składania wniosków do 6 kwietnia.

Decyduje data stempla pocztowego.
Nadesłane materiały nie będą zwracane, dlatego prosimy o nieprzysyłanie oryginalnych dokumentów.

Informacje o wynikach kwalifikacji kandydaci otrzymują listownie w terminie 6 tygodni od daty ostatecznego terminu nadsyłania zgłoszeń. W ciągu 6 tygodni od tej daty lista zakwalifikowanych osób zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Dorota Pyra

Dieser Termin in Deinem Terminkalender: ICS | ICS Abo | Was ist ICS?

Alle Termine dieser Reihe in Deinem Terminkalender: ICS | ICS Abo | Was ist ICS?

Aus den vergangenen Jahren …

18.08. – 03.09.2017 Tandemsprachkurs Deutsch/Polnisch in Melaune in der sächsischen Oberlausitz
05. – 21.08.2016 Tandemsprachkurs Deutsch/Polnisch in Sława bei Posen
28.07. – 25.08.2013 Polnisch lernen auf dem deutsch-polnischen Tandemsprachkurs in Gohrau (Sachsen-Anhalt) und Rogalinek (Wielkopolskie)
30.07. – 28.08.2011 Polnisch lernen auf dem GFPS-Tandemsprachkurs in Gohrau (Sachsen-Anhalt) und Laski Małe (Kujawien-Pommern)

Zurück zum Terminkalender